We offer acupuncture & Tuina massage therapy in Scheveningen. Our licensed acupuncturist and experienced massage therapists aim to help you deal with the following complaints: stiff neck and shoulders, lower back pain, tennis elbow, arthritis, migraine, fatigue, stress, depression, hay fever, sleep disorders, menstrual problems, Irritable bowel syndrome (IBS), repetitive strain injury (RSI), etc. Our acupuncturist is a member of Zhong (Dutch association of TCM). Acupuncture is covered by insurance (aanvullend verzekering). We are located in Keizerstraat 36A, Scheveningen, Den Haag, 2584 BJ. Please make an appointment at 0642129765.
Wij zijn een professionele acupunctuur & Tuina massage praktijk in Scheveningen. Onze vergunde acupuncturist en ervaren massagetherapeut streven ernaar om u te helpen omgaan met de volgende klachten: stijve nek en schouders, lage rugpijn, tenniselleboog, artritis, migraine, vermoeidheid, stress, depressie, hooikoorts, slaapstoornissen, menstruatieproblemen, prikkelbare darm syndroom (IBS), repetitive strain injury (RSI), enz. Onze vergunde acupuncturist is een lid van Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde), acupunctuur worden gedekt door aanvullend verzekering. Wij zijn gevestigd in Keizerstraat 36A, Scheveningen, Den Haag, 2584 BJ. Maak dan een afspraak bij 0642129765.